Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

kolaborace a kooperace

Protože neumím anglicky, nezúčastnila jsem se online přednášky k této lekci, ale rozhodla jsem se na toto téma reagovat.

Do kurzu Vzdělávací technologie 21.století jsem se přihlásila proto, abych získala nové informace, a také proto, abych se naučila nové technologie ve výuce používat. Ale  téma konektivismu mě zaujalo úplně z jiného důvodu. Mluví se v něm o kolaboraci (spolupráci) a kooperaci a  je vysvětlen rozdíl mezi těmito dvěma pojmy. Tento rozdíl nejlépe vystihuje tabulka, kterou jsem objevila na Spomocníkovi a jejímž autorem je kolega Ruska. Tato tablka mě dovedla k následující úvaze:

Vždycky jsem si myslela, že je ve škole potřeba vést žáky ke spolupráci ale hlavně je spolupracovat  naučit. Proto žáky v hodinách rozděluji do skupin a zadávám jim úkoly tak, aby na nich nejen společně pracovali, ale aby byli všichni za výsledek takovéto práce stejně odpovědní.

Když jsem si ale prohlédla výše zmiňovanou tabulku, napadlo mě, že umět jenom spolupracovat není správná cesta. Žáci by se měli ve škole naučit také kooperovat. A pokud tyto dovednosti ve škole získají, bude mnohem lepší cesta pro využívání nabízených technologií, pro zpracovávání informací a také pro změnu ve způsobu výuky a  myšlení (a to nejen žáků a učitelů, ale i celé veřejnosti)

Po celou dobu kurzu se zabýváme otázkou „Jak začít technologie ve škole efektivně využívat?“.

 Máme možnost sledovat zkušenosti s řešením této otázky světě. Zaujímáme k jednotlivým tématům a postojům různá stanoviska. Sdělujeme si své postřehy a názory. Reagujeme na příspěvky účastníků tohoto kurzu. Vlastně kooperujeme. A tak si myslím, že se tímto svým počínáním  přibližujeme myšlence konektivismu (alespoň tak, jsem konektivismus  pochopila já..)

 


    nikdo zatím nehodnotil

2 komentáře k příspěvku

  1. avatar

    Heuréka, dospěla jste k hlavnímu cíli našeho kurzu. Uvědomila jste si i to, že stejně jako vy by se měli naučit pracovat i žáci.  Teď už zbývá jen jediné - pokusit se uvést tyto myšlenky do praxe.

  2. avatar

    Tak původně jsem v té myšlence chtěla ještě pokračovat, ale nebyla jsem si jistá, zda to vůbec dobře chápu.
    Napadlo mě, že jsme se v tomto kurzu díky vám přesvědčili, že kooperovat umíme a že by nemuselo být těžké naučit to žáky. K tomu zase tolik prostoru a pochopení od ostatních kolegů nepotřebujeme. A tak nějak jsem optimisticky předpokládala, že když se to žáci naučí u jednoho učitele, zjistí že je to pro ně výhodné, zábavné, že je takovýto styl obohacuje, tak to začnou sami vyžadovat..jen si nejsem jistá, zda se mé úvahy ubírají správným směrem..

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.